Ngày đăng tin 16/11/2022. Mời họp xét tốt nghiệp 02 lớp Trung cấp

MỜI HỌP

       Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) có tên sau đây đúng 8h00 ngày 18/11/2022 (Thứ 6) có mặt tại phòng họp số 02 để họp xét tốt nghiệp cho 02 lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa liên thông K53-1/21 và Trung cấp Lái tàu điện K2-1/21.

1. Bà Phan Thị Thu Hương        – Phó hiệu trưởng Phụ trách

2. Ông Phạm Ngọc Hoàn           – Phó hiệu trưởng – Trưởng phòng Đào tạo

3. Ông Trần Minh Thụ                – Trưởng phòng Kiểm định chất lượng đào tạo

4. Ông Nguyễn Danh Tiếp         – Trưởng phòng Công tác HSSV

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường    – Giám đốc TT NC&CG KHCN

6. Ông Hoàng Hải Tiến             – Trưởng khoa Vật tải – Kinh tế

 

                                                                    Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

csdfdsfsdfdfdfdgdfgfhfghggjghjghhkhjkjhkj fghgjgjghjhh(Đã ký)

 

                                                                              Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan