Ngày đăng tin 16/12/2022. Kế hoạch kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1994-22/12/2022, 33 năm ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022)

Kế hoạch kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐNDVN (22121994-22122022, 33 năm ngày quốc phòng toàn dân (22121989-22122022)

Tin Liên Quan