Ngày đăng tin 16/5/2022. Kế hoạch buổi làm việc với Công ty Global – CHLB Đức và buổi phỏng vấn trực tiếp ứng cử viên lái tàu Đức có B2 tiếng Đức

Kế hoạch buổi làm việc với Công ty Global – CHLB Đức

Tin Liên Quan