Ngày đăng tin 17/5/2021. Thông báo tạm sử dụng cổng phụ phía nhà công nghệ cao trong thời gian Thành phố Hà Nội trưng tập khu ký túc xá của Trường làm nơi cách ly y tế tập trung

Thông báo tạm sử dụng cổng phụ phía nhà công nghệ cao

Tin Liên Quan