Ngày đăng tin 17/6/2021. Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ Bảo vệ đối với ông Dương Văn Luân

Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ Bảo vệ đối với ông Dương Văn Luân

Tin Liên Quan