Ngày đăng tin 18/3/2020. Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện tuyến đường sắt đô thị 3

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện tuyến đường sắt đô thị 3

Tin Liên Quan