Ngày đăng tin 19/01/2022. Dự thảo bộ Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp và Quy trình phúc khảo bài thi, kiểm tra

Thực hiện Kế hoạch cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng trường năm 2021, Phòng KĐCLĐT chỉnh lý bộ Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp và Quy trình phúc khảo bài thi, kiểm tra. Nay Phòng lấy ý kiến của các đơn vị. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 31/01/2022.

Tin Liên Quan