Ngày đăng tin 19/01/2024. Dự thảo Nội quy phòng thi, kiểm tra

Dự thảo Nội quy phòng thi, kiểm tra

Thực hiện Kế hoạch rà soát chỉnh sửa nội quy, quy chế năm 2024, phòng KĐCLĐT xin ý kiến các đơn vị, giáo viên về nội dung bản dự thảo Nội quy phòng thi, kiểm tra. Mọi ý kiến xin gửi về phòng KĐCLĐT trước ngày 01/02/2024. Trân trọng

Tin Liên Quan