Ngày đăng tin 19/10/2022. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường CĐĐS khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường CĐĐS khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin Liên Quan