Ngày đăng tin 19/4/2021. Mời họp

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí trong Ban chỉnh sửa nội quy, quy chế Trường đúng 14h00 ngày 20/4/2021 có mặt tại phòng họp số 02 để họp chỉnh sửa quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ:

1. Ông Bùi Hoài Nam Phó ban
2. Bà Phan Thị Thu Hương Uỷ viên
3. Ông Nguyễn Xuân Sơn Uỷ viên
4. Ông Trần Đức Hoàng Uỷ viên
5. Bà Võ Thị Bích Thủy Uỷ viên
6. Ông Phạm Ngọc Hoàn Uỷ viên
7. Ông Đậu Văn Hùng Uỷ viên
8. Ông Nguyễn Đức Hiệp Uỷ viên
9. Ông Nguyễn Tuấn Anh Uỷ viên

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan