Ngày đăng tin 20/01/2022. Dự thảo Hội nghị Người lao động năm 2022

Báo cáo HNNLĐ 2022 (dự thảo) 19.01

Mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hội nghị người lao động xin gửi về Chủ tịch Công đoàn Trường trước ngày 20/02/2022.

Tin Liên Quan