Ngày đăng tin 20/02/2024. Dự thảo sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2024

Kính gửi các đơn vị, Phòng KĐCLĐT xin ý kiến các đơn vị về Dự thảo Sổ tay bảo đảm chất lượng năm 2024. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 27/02/2024. Trân trọng!

So tay dam bao chat luong 2024

Tin Liên Quan