Ngày đăng tin 20/7/2022. Mời họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường

MỜI HỌP

Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 25/7/2022 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp về công tác cán bộ:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường  
3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV  
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
6. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
7. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
8. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
9. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH  
10. Ông Đặng Trung Kiên Ủy viên BCH  
   
   

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

(đã ký)

Bùi Anh Tuấn

 

Tin Liên Quan