Ngày đăng tin 20/8/2020. Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề lái tàu điện Tuyến Đường sắt đô thi số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề lái tàu điện Tuyến Đường sắt đô thi số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội

 

Tin Liên Quan