Ngày đăng tin 20/9/2023. Thông báo giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi nâng bậc lương cho công nhân Công ty CPĐS Hà Ninh

TB giao NV tổ chức thi nâng bậc lương ch

Tin Liên Quan