Ngày đăng tin, 20/5/2019. Quyết định thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống, lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn của trường CĐ ĐS năm 2019

QĐ Thành lập Ban chỉ huy PCLB_2019

Tin Liên Quan