Ngày đăng tin 21/02/2023. Công Điện đăng ký ứng viên tham gia Khoá đào tạo “JR East Fellowship 2023”

Công Điện đăng ký ứng viên tham gia Khoá đào tạo JR East Fellowship 2023

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo nội dung Công điện về việc đăng ký ứng viên tham gia Khoá đào tạo “JR East Fellowship 2023”. Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi đề nghị gửi danh sách về phòng TCHC trước ngày 27/02/2023 để tổng hợp. Trân trọng!

Tin Liên Quan