Ngày đăng tin 21/11/2023. Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhậpnăm 2023

Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhậpnăm 2023

Đính chính mục 4. Thời gian nộp bản kê khai:

– Đối tượng thuộc Tổng công ty quản lý: kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành trước ngày 27/12/2023.

– Đối tượng thuộc Trường quản lý: kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Tin Liên Quan