Ngày đăng tin 21/9/2022. Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý thuộc diện BCH Đảng bộ Trường quản lý

Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý thuộc diện BCH Đảng bộ Trường quản lý

Tin Liên Quan