Ngày đăng tin 23/10/2020. Dự thảo Quy định bổ nhiệm cán bộ năm 2020

QUI ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ (2020) (1)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi cho đồng chí Võ Thị Bích Thuỷ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 15/11/2020

Tin Liên Quan