Ngày đăng tin 23/10/2023. Kế hoạch tham gia ngày hội việc làm năm 2023 tại Yên Bái và kết hợp làm việc về công tác tuyển sinh với các đơn vị khu vực Yên Bái, Phú Thọ

Kế hoạch tham gia ngày hội việc làm năm 2023 tại Yên Bái và kết hợp làm việc về công tác tuyển sinh với các đơn vị khu vực Yên Bái, Phú Thọ

Tin Liên Quan