Ngày đăng tin 23/3/2021. Dự thảo Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế Quản lý tài chính 2021 (Dự thảo 22.3.2021) (1)

Quy chế Chi tiêu nội bộ (Dự thảo 22. 3.2021)

Mọi ý kiến đóng góp chỉnh sửa dự thảo 2 quy chế trên xin gửi cho đồng chí Phan Thị Thu Hương – Phó hiệu trưởng trước ngày 10/4/2021.

Tin Liên Quan