Ngày đăng tin 23/6/2021. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Đại Thắng giữ chức Tổ trưởng tổ Bảo vệ – Quản lý ký túc xá

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Đại Thắng giữ chức Tổ trưởng tổ bảo vệ – Quản lý ký túc xá

Tin Liên Quan