Ngày đăng tin 24/11/2022. Nghị quyết của Ban Thường vụ về thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty ĐSVN theo Văn bản số 303-TTg-ĐMDN ngày 07-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết của Ban Thường vụ về thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty ĐSVN theo Văn bản số 303TTg-ĐMDN ngày 07042022 của Thủ tướng Chính phủ

Tin Liên Quan