Ngày đăng tin 24/6/2020. Dự thảo chế độ làm việc của giảng viên bổ sung sửa đổi năm 2020

Chế độ làm việc của Giáo viên sửa năm 2020 (24-6)

Mọi ý kiến góp ý gửi về phòng Đào tạo theo địa chỉ: Hoandtds@gmail.com trước ngày 29/6/2020

 

 

 

Tin Liên Quan