Ngày đăng tin 25/6/2020. Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề lái tàu điện tuyến đường sắt đô thị số 3

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề lái tàu điện tuyến đường sắt đô thị số 3

 

Tin Liên Quan