Ngày đăng tin 25/8/2022. Dự thảo Quy chế trả lương và Quy chế hoạt động ATVSV

 

Dự thảo Quy chế Trả lương

Quy chế hoạt động ATVSV (2)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi cho đ/c Đặng Trung Kiên trước ngày 04/9/2022

 

Tin Liên Quan