ngày đăng tin 26/7/2021. Thông báo hoãn họp

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND Thành phố Hà Nội về việc cách ly toàn xã hội nên cuộc họp mặt chia tay công tác đồng chí Bùi Hoài Nam, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng vào 15h30 ngày 30/7/2021 tạm hoãn đến khi có thông báo mới.

 

Tin Liên Quan