Ngày đăng tin 27/5/2020. Thông báo điều động tăng cường nhân lực thường trực bảo vệ tháng 6 năm 2020

Thông báo điều động tăng cường nhân lực thường trực bảo vệ tháng 6 năm 2020. pdf

 

Tin Liên Quan