Ngày đăng tin 27/9/2021. Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ

MỜI HỌP

Bí thư Đảng ủy kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h00 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV
2. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH
3. Bà Võ Thị Bích Thủy Ủy viên BCH
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH
5. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH
6. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH
7. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH
8. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH
9. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Bí thư Đảng ủy

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan