Ngày đăng tin, 27/9/2022: Quy chế trả lương Trường Cao đẳng Đường sắt, sửa đổi bổ sung năm 2022

 

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2022 (26.9.2022)

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 30/9/2022

Trân trọng !

Tin Liên Quan