Ngày đăng tin 27/3/2020. Thông báo hoãn cuộc họp giao ban tháng 4

Do tình hình dịch bệnh nên cuộc họp giao ban vào 13h30 ngày 03/4/2020 bị hoãn.

Tin Liên Quan