Ngày đăng tin 27/6/2019. Thông báo triển khai thực hiện di chuyển trạm biến áp tại Long Biên

Thông báo triển khai thực hiện di chuyển trạm biến áp tại Long Biên

Tin Liên Quan