Ngày đăng tin 28/8/2020. Kế hoạch Cải tiến Hệ thống Bảo đảm chất lượng năm 2020

Phòng KĐCLĐT xin ý kiến các thầy cô về Dự thảo Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng năm 2020.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT đồng thời gửi  về phòng ĐT theo địa chỉ email:  hoandtds@gmail.com , nmtuan1804@gmail.com trước ngày 4/9/2020.
Trân trọng

Quy trình 01 phát triển chương trình đào tạo

Quy trình 02 cập nhật đổi mới chương trình đào tạo

Quy trình 03 cập nhật đổi mới chương trình đào tạo

Quy trình 04 Tuyển sinh

Quy trình 05 Xây dựng kế hoạch đào tạo

Quy trình 07 Cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan