Ngày đăng tin 29/9/2020. Quyết định đổi tên ga đường sắt Minh Lễ tại Km481+810 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM

Quyết định đổi tên ga đường sắt Minh Lễ tại Km481+810 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM

Tin Liên Quan