Ngày đăng tin 29/9/2020. Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tin Liên Quan