Ngày đăng tin 30/8/2022. Quyết định giải thể tổ Bảo vệ-Quản lý KTX và miễn nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ Bảo vệ – Quản lý Ký túc xá đối với ông Lê Đại Thắng

Quyết định giải thể tổ Bảo vệ-Quản lý KTX và miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ BV- QLKTX đối với ông Lê Đại Thắng

Tin Liên Quan