Ngày đăng tin 30/9/2021. Thông báo về việc dời lịch cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2021

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo:

Cuộc họp giao ban tháng 10 diễn ra vào 13h30 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu) sẽ dời lịch sang 8h00 ngày 04/10/2021 (thứ Hai).

Lý do: Hiệu trưởng dự họp đột xuất Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trân trọng!

 

Tin Liên Quan