Ngày đăng tin 31/7/2023. Mời họp Ban chấp hành Đảng bộ

MỜI HỌP

Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 01/8/2023 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường  
3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV  
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
6. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
7. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
8. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
9. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH  
10. Ông Đặng Trung Kiên Ủy viên BCH  
  Thành phần mời:    
1. Ông Trương Trọng Vương Phó hiệu trưởng phụ trách Trường  
2. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT  
3. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên  
   
   

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Bùi Anh Tuấn

 

Tin Liên Quan