Ngày đăng tin 31/8/2022. Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Giám đốc Trung tâm NC & Chuyển giao KHCN

Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Giám đốc Trung tâm NC & chuyển giao KHCN

Tin Liên Quan