Ngày đăng tin 5/5/2022. Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ

MỜI HỌP

Đảng ủy Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 9h00 ngày 06/5/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV  
3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH  
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH  
5. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
6. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
7. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
8. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
9. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
10. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH  
   
   

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Thường vụ Đảng ủy 

(đã ký)

Bùi Anh Tuấn

 

Tin Liên Quan