Nngày đăng tin 27/10/2022. Mời họp xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp

MỜI HỌP

 

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) có tên sau đây đúng 8h00 ngày 02/11/2022 có mặt tại phòng họp số 02 để họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho 02 lớp Trung cấp: Lái tàu điện K2-1/21 và Điều hành chạy tàu hoả liên thông K53-1/21.

 

1. Bà Phan Thị Thu Hương Phó hiệu trưởng phụ trách Trường
2. Ông Phạm Ngọc Hoàn Phó hiệu trưởng
3. Ông Nguyễn Xuân Sơn Kế toán trưởng
4. Ông Trần Minh Thụ Trưởng phòng KĐCL ĐT
5. Ông Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng Công tác HSSV
6. Ông Hoàng Hải Tiến Trưởng khoa VTKT
7. Ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc TT NC&CG KHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan