Ngày đăng tin 12/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-Trung cấp Điều hành ĐSĐT 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-Trung cấp Điều hành ĐSĐT 1 … Đọc Thêm

Đảm bảo an toàn vận hành đường sắt bằng công nghệ

Giao thông đường sắt trong suốt nhiều năm qua luôn là vấn đề trăn trở của nhiều cấp, ngành, nhất là khi số vụ tai nạn đường sắt đang có xu hướng gia tăng. Để chủ động phòng ngừa những tai nạn đường sắt do sự cố kỹ thuật, việc nâng cao tay nghề, kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên để đảm bảo an toàn chaỵ tàu là hết sức cần thiết. khóa 2 dự án) là một trong số những cán bộ đầu tiên theo học … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/4/2024. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN Tổng công ty ĐSVN năm 2025

24305_510QTCN_HuongdanXDKHKHCN20225 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/4/2024. Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban tháng của nhà trường

Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban tháng của nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/4/2024. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 38 (kỳ tháng 4 năm 2024)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 38 (kỳ tháng 4 năm 2024) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/4/2024. Quy định Tổ chức cho học sinh sinh viên thực tập sản xuất

Quy định Thực tập sản xuất … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/4/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe 4

TKB K56-SC Gác ghi 4 … Đọc Thêm

ngày đăng tin 09/4/2024. Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 3 năm 2024

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 3 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 4.2024

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 4.2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Triển khai tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2024

Triển khai tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Kế hoạch đón tiếp học viên và học tập đầu khóa K56 SCGG, GNĐMTX

Kế hoạch đón tiếp học viên và học tập đầu khóa K56 SCGG, GNĐMTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Kế hoạch Tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp

Kế hoạch Tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Tổng hợp kết quả công tác tháng 3 năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024

Tổng hợp kết quả công tác tháng 3-2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 4-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chi bộ bốn tốt trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt-trang … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Quyết định ban hành Quy định về công tác thông tin, truyền thông tại Trường Cao đẳng Đường sắt

Quyết định ban hành Quy định về công tác thông tin, truyền thông tại Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC Lái tàu điện 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2014. Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển_CĐĐS … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2014. Thông báo điều chỉnh kết quả xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng đầu năm 2024 cho CB, VC và người lao động

Thông báo điều chỉnh kết quả xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng đầu năm 2024 cho CB, VC và người lao động … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/4/2024. Quyết định ban hành quy định bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng Đường sắt

Quyết định ban hành quy định bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/4/2024. Thông báo về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 01-5 năm 2024

Thông báo về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 01-5 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Thông báo kết luận họp Hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 3 năm 2024

Thông báo kết luận họp Hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 3 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC TTTH

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 lớp K14-CĐ TTTH

Kế hoạch thi lại TN lớp K14-CĐ TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2024. Thông báo tuyển sinh năm 2024

Thông báo tuyển sinh năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2024. Ngày đăng tin 29/3/2024.

Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho phòng Tổ chức Hành chính … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2024. Quyết định kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Trường cao đẳng Đường sắt

Quyết định kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Trường cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2024. Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2024. Thông báo kết quả xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng đầu năm 2024 cho CB, VC và người lao động

Thông báo kết quả xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng đầu năm 2024 cho CB, VC và người lao động … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2024. Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 49-KLTW, ngày 28022023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2024. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ nắm bắt Dư luận xã hội của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ nắm bắt Dư luận xã hội của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/3/2024. Dự thảo Quy định Tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất (Sửa đổi, bổ sung năm 2024)

2024-Dự thảo Quy định Tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất (Sửa đổi, bổ sung năm 2024) (25.3.2024) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Đào tạo trước ngày 02/4/2024 theo địa chỉ mail: pdt2023.cdds@gmail.com. Trân trọng! … Đọc Thêm

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2024

Ngày 22 tháng 03 năm 2024, Trường Cao đẳng Đường sắt đã chức Hội nghị Người lao động năm 2024, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; đại diện Ban Nghiệp vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN và 83 đại biểu được bầu … Đọc Thêm