Ngày đăng tin 28/3/2023. Kế hoạch mở lớp BDNV Đấu thầu qua mạng

Kế hoạch mở lớp BDNV Đấu thầu qua mạng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/3/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC ĐH ĐS ĐT 1 (Tiếp theo)

TKB lớp K55-TC ĐH ĐS ĐT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/3/2023. Quyết định cử cán bộ, nhân viên tham gia lớp đấu thầu qua mạng

Quyết định cử cán bộ, nhân viên tham gia lớp đấu thầu qua mạng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin. Quyết định triệu tập Hội nghị Người lao động năm 2023

Quyết định triệu tập Hội nghị Người lao động năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2023. Về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng công ty

Về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng công ty … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2023. Về việc thành lập Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty

Về việc thành lập Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2023. Về việc thành lập Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty

Về việc thành lập Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2023. Thành lập Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

Thành lập Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2023. Nghị quyết về việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư

Nghị quyết về việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN theo Quy định số 87-QĐTW, ngày 28102022 của Ban Bí thư … Đọc Thêm

Các hoạt động tháng thanh niên kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn, hướng tới Đại hội công đoàn trường Cao đẳng Đường sắt nhiệm kỳ 2023-2028

Tháng 3 năm 2023, Đoàn TN trường đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2023, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Đường sắt lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn nhà trường cũng đã có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng Đoàn thanh niên nhà trường cũng như Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/3/2023. Lịch Kiểm tra kết thúc môn học lớp K55-SC GĐN6

Lịch Kiểm tra kết thúc môn học lớp K55-SC GĐN6 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC ĐHCT ĐS ĐT1

TKB lớp K55-TC ĐHCT ĐS ĐT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/3/2023. Kế hoạch tham gia phiên giao dịch việc làm tại Huyện Thanh Oai tháng 3.2023

Kế hoạch tham gia phiên giao dịch việc làm tại Huyện Thanh Oai tháng 3.2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/3/2023. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban tháng của nhà trường

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban tháng của nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/3/2023. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường CĐĐS về việc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường CĐĐS về việc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/3/2023. Xin ý kiến xây dựng 3 bộ quy trình đảm bảo chất lượng

QUY TRINH 27- TỔ CHỨC THI LẠI, HỌC LẠI BM. 27.01.Đăng ký học lại QT Quản lý Xưởng thực hành, phòng học chuyên môn Bia QT QL xưởng thực hành Bia Sổ quản lý xưởng thực hành BM 01-Sổ nhật ký xưởng thực hành BM 02-Báo cáo sử dụng xưởng thực hành QUY TRINH 28-KHẢO SAT DOANH NGHIỆP,ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BM.28.01. Kế hoạch khảo sát BM.28.02. Phiếu khảo sát chất lượng đào tạo Thực … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/3/2023. Quyết định thành lập Hội đồng Thi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Quyết định thành lập Hội đồng Thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/3/2023. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2023. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 25 (kỳ tháng 03/2023)

thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 25 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 02 năm 2023

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 02 năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Lịch kiểm tra hết môn lớp K55-SC Gác ghi 4

Lịch thi Lớp K55 GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Lịch kiểm tra hết môn lớp K55-SC Gác ghi 5

Lịch thi lớp K55-SC Gác ghi 5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Thông báo về việc mở lớp BDNV Đấu thầu qua mạng

Thông báo về việc mở lớp Đấu thầu quang mạng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/3/2023. Quyết định thành lập Hội đồng lương năm 2023

Quyết định thành lập Hội đồng lương năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/3/2023. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 – 2023)

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam(1943 - 2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2023. Kế hoạch tổ chức xây dựng video tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường

Kế hoạch tổ chức xây dựng video tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2023. Tổng hợp kết quả công tác tháng 02/2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023

Tổng hợp kết quả công tác tháng 02-2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 3-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2023. Mời họp giao ban

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 9h00 ngày 16/3/2023 (thứ Năm) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban. Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng và phó các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên. Lưu ý: Các Đại biểu dự họp yêu cầu mặc trang … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2023. Thông báo tổ chức giảng dạy lớp K55-TC ĐHĐS đô thị và lớp K55-BDNV Điều độ chạy tàu ĐSĐT

Thông báo tổ chức giảng dạy lớp K55-TC ĐHĐS ĐT và lớp K55-BDNV ĐĐ chạy tàu ĐSĐT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/03/2023. Kế hoạch các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2023

CamScanner 03-15-2023 08.24 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/3/2023. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I-2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/3/2023. Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Đường sắt năm 2023

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Đường sắt năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/3/2023. Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của TS. Trương Trọng Vương-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Đường sắt

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của TS. Trương Trọng Vương-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm