Ngày đăng tin, 28/7/2021: Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc Covid-19

Ke hoach phong chong dich Covid-19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/7/2021. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường Cao đẳng Đường sắt

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Tiếp)

TKB lớp LÁI TÀU ĐIỆN ngày 26.7.2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thời khóa biểu lớp K53-SC GG, GNĐMTX

Thời khóa biểu lớp K53-SC GG3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Triển khai thực hiện chỉ thị số 04-CT/TW và kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư

Triển khai thực hiện chỉ thị số 04-CT TW và kết luận số 05-KL TW của Ban Bí thư … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thông báo về việc bố trí thời gian làm việc trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Thông báo về việc bố trí thời gian làm việc trong thời gian thực hiện cách ly xã hội … Đọc Thêm

ngày đăng tin 26/7/2021. Thông báo hoãn họp

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND Thành phố Hà Nội về việc cách ly toàn xã hội nên cuộc họp mặt chia tay công tác đồng chí Bùi Hoài Nam, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng vào 15h30 ngày 30/7/2021 tạm hoãn đến khi có thông báo mới.   … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/7/2021. Quyết định kiện toàn lực lượng tự vệ năm 2021

Quyết định kiện toàn lượng tự vệ năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/7/2021. Công điện triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

21.7.21 UBTP Công điện 16 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/7/2021. Dự thảo quy chế thi đua khen thưởng năm 2021

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2021 Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng TCHC (cho đồng chí Thuỷ) trước ngày 05/8/2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/7/2021. Mời họp

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí Trưởng đơn vị trực thuộc Trường đúng 15h30 ngày 30/7/2021 có mặt tại phòng họp số 02 để họp. Nội dung: Họp mặt chia tay công tác đồng chí Bùi Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà Trường nghỉ chế độ.     Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Phạm Văn … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/7/2021. Quy chế đào tạo trực tuyến của trường Cao đẳng Đường sắt

Quy chế đào tạo trực tuyến của Trường CĐĐS … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/7/2021. Quyết định về việc kiện toàn Lực lượng tự vệ của trường CĐĐS năm 2021

Quyết định về việc kiện toàn LLTV của trường CĐĐS năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/7/2021. Triển khai chương trình cặp lá yêu thương năm 2021 và hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm 2021-2022

Triển khai chương trình cặp lá yêu thương năm 2021 và hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm 2021-2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/7/2021. Đổi tên nhà KTX Trường Cao đẳng Đường sắt tại Long Biên

Đổi tên nhà KTX Trường Cao đẳng Đường sắt tại Long Biên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/7/2021. Thực hiện tiết kiệm điện trong Trường

Thực hiện tiết kiệm điện trong Trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/7/2021. Mời giảng viên giảng dạy tại các khu vực của Trường

Mời giảng viên giảng dạy tại các khu vực của Trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/7/2021. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5, tháng 6 năm 2021

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5, tháng 6 năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/7/2021. Thông báo tạm dừng tổ chức học online theo nhóm tại Trường lớp trung cấp Lái tàu điện và học thực hành lớp TC TTTH ĐS để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo tạm dừng tổ chức học online theo nhóm tại Trường lớp trung cấp Lái tàu điện và học thực hành lớp TC TTTH ĐS để phòng chống dịch Covid-19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/7/2021. Thông báo về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid trong nhà trường

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid trong nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/7/2021. Dự thảo Quy chế tổ chức đào tạo trực tuyến

Quy che hoc online 2021-2 Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT đến trước ngày 15/7/2021. … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/07/2021. Thời khóa biểu (tiếp theo) lớp K53-TC lái tàu Điện

Thời khóa biểu từ 12 tháng 7 năm 2020- K53LTĐ biểu (tiếp theo) lớp K53-TC lái tàu Điện     … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/7/2021. Tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và đóng góp Quỹ xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN

Tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và đóng góp Quỹ xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/7/2021. Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2021. Quyết định Huỷ bỏ kết quả thi bằng hình thức thi trực tuyến cho lớp K53-TC Lái tàu ĐS 3

Quyết định Huỷ bỏ kết quả thi bằng hình thức thi trực tuyến cho lớp K53-TC Lái tàu ĐS 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/7/2021. Quy chế học online 2021-1

Quy che hoc online 2021-1 Dự thảo Quy chế tổ chức đào tạo trực tuyến. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT đến trước ngày 9/7/2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/7/2021. Thông báo về việc kiểm soát các phương tiện ô tô, mô tô ra, vào Trường và tăng cường công tác an ninh, trật tự trong Trường

Thông báo về việc kiểm soát các phương tiện ô tô, mô tô ra, vào Trường và tăng cường công tác an ninh, trật tự trong Trường (1) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/7/2021. Thông báo tổ chức học online tại Trường lớp trung cấp Lái tàu điện – Khoá 53 đào tạo cho công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

Thông báo tổ chức học online tại Trường lớp trung cấp Lái tàu điện - Khoá 53 đào tạo cho công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/6/2021. Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/6/2021. Tổng hợp báo cáo giao ban tháng 5 và tháng 6

Tổng hợp báo cáo giao ban tháng 5 và tháng 6 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/6/2021. Quy chế Tổ chức và Hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn ĐSVN

230.1 Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của CĐ ĐSVN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/6/2021. Bổ sung thời gian áp dụng giá vé cho CBCNV và thân nhân CBCNV ngành ĐS năm 2021

Bổ sung thời gian áp dụng giá vé cho CBCNV và thân nhân CBCNV ngành ĐS năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/6/2021. Mời họp giao ban

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 01/7/2021 (thứ Năm) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng: Chủ trì cuộc họp: ông Phạm Văn Chánh - Hiệu trưởng. Thành phần mời dự họp: ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch HĐT Ghi chú: đề nghị các đồng chí dự họp đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh … Đọc Thêm