Ngày đăng tin 29/5/2023. Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức – Hành chính

Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức - Hành chính … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2023. Quyết định thành lập Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên

Quyết định thành lập Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/5/2023. Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 36-NQTW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 36-NQTW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/5/2023. Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi

Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01- 6 cho các cháu thiếu nhi … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/5/2023. Kế hoạch khai giảng và học tập An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty CP Đường sắt Hà Hải

Kế hoạch khai giảng và học tập An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty CP Đường sắt Hà Hải … Đọc Thêm

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG            Căn cứ Quy định 164, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;           Căn cứ hướng dẫn số … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV năm 2023

Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Kế hoạch luân phiên lao động cho học sinh, sinh viên

Kế hoạch luân phiên lao động … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Tổ chức tuyên truyền quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổ chức tuyên truyền quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Vv tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)

Vv tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Vv tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Vv tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Triển khai thông báo KL KT của BCDTW về PCTNTC tại phiên họp 23

Triển khai thông báo KL KT của BCDTW về PCTNTC tại phiên họp 23 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/5/2023. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2023

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/5/2023. Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2023

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2023. Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp – Tuyển sinh – Việc làm năm 2023 tại Yên Bái

Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Việc làm năm 2023 tại Yên Bái … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2023. Kế hoạch tham gia phiên giao dịch việc làm tại Quận Đống Đa tháng 5 năm 2023

Kế hoạch tham gia phiên giao dịch việc làm tại Quận Đống Đa tháng 5 năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2023. Mời họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường

MỜI HỌP Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h00 ngày 23/5/2023 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành: 1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường   2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường   3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV   4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH   5. Ông Trương Thành … Đọc Thêm

“Đường tàu, đường hoa” chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 19/05/2023, đúng vào 133 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, theo sự chỉ đạo của đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Bí thư Đảng Bộ, chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lớp Đảng viên mới đang học tập tại trường Cao đẳng Đường sắt đã ra quân trồng hoa tại Km7+400 - Km7+900, tuyến ĐS Gia Lâm - Hải Phòng. Buổi trồng hoa có sự giúp đỡ, ủng hộ và tham gia của Đảng ủy, … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/5/2023. Thông báo triệu tập thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2023. Thông báo sử dụng tiết kiệm điện, nước trong Trường

Thông báo sử dụng tiết kiệm điện, nước trong Trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2023. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1/20

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2023. Kế hoạch khai giảng và học tập lớp huấn luyện AT, VSLĐ tại chi nhánh ga Đồng Đăng

Kế hoạch khai giảng và học tập lớp huấn luyện AT,VSLĐ tại chi nhánh ga Đồng Đăng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2023. Kế hoạch khai giảng và mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Kế hoạch khai giảng và mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2023. Quyết định thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo trình độ Đại học (liên thông từ Cao đẳng)

Quyết định thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo trình độ Đại học (liên thông từ Cao đẳng) … Đọc Thêm

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới”

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI           Căn cứ Quy định 164, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;             Căn cứ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2023. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/5/2023. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban tháng của nhà trường

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban tháng của nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/05/2023. Kế hoạch giao lưu bóng đá

kế hoạch giao lưu bóng đá … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/5/2023. Kế hoạch khai giảng và mở lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới

Kế hoạch khai giảng và mở lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2023. Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 4-2023

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 4-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2023. Kế hoạch đón tiếp học viên và học tập đầu khóa lớp SCGĐN, GCC, GHĐS khóa 55

Kế hoạch đón tiếp học viên và học tập đầu khóa lớp SCGĐN, GCC, GHĐS khóa 55 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2023. Tổng hợp kết quả công tác tháng 4-2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 5-2023

Tổng hợp kết quả công tác tháng 4-2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 5-2023 … Đọc Thêm