Thông báo mời họp

Hiệu Trưởng kính mời các ông bà dưới đây tham dự cuộc họp “Báo cáo công tác chuẩn bị đào tạo các lớp điều độ, trưởng ga, nhân viên phục vụ chạy tàu, vé đường sắt đô thị” cho tuyến 1 thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14h ngày 19/5/2020 (thứ 3) tại phòng họp số 2:

  1. Ông Bùi Hoài Nam – Phó Hiệu trưởng
  2. Bàn Phan Thị Thu Hương – Trưởng Khoa VTKT
  3. Ông Phạm Ngọc Hoàn – Trưởng phòng đào tạo
  4. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trung tâm NC&CGKHCN
  5. Ông Lê Văn Nam – Trưởng khoa Cơ bản
  6. Ông Trần Minh Thụ – Trưởng phòng kiểm định
  7. Ông Hoàng Hải Tiến – Phó khoa VTKT
  8. Các giáo viên xây dựng chương trình đào tạo, tài liệu (theo phân công của khoa VTKT)

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan