Thông báo về kết quả xét duyệt chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Nhà trường

TB_Về kết quả xét duyệt chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Nhà trường (Có danh sách kèm theo)

Danh sách cán bộ diện TCT ĐSVN quản lý

DS GV đề nghị xếp lương chức danh nghề nghiệp

DS Giáo viên Phòng ban chuyên môn

 

 

Tin Liên Quan