Ngày đăng tin 01/7/2022. Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá CB lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ TCTĐSVN quản lý

Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá CB lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV TCTĐSVN quản lý

Tin Liên Quan