Ngày đăng tin 01/8/2018. Thông báo thay đổi lịch Nghị quyết Trung ương bảy, khóa XII

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thông báo đổi lịch học Nghị quyết TW7 vào ngày 03/8/2018 sang ngày 10/8/2018 (thứ Sáu).

Khai giảng lúc 8h00 ngày 10/8/2018.

Nội dung khác như thông báo số 756/TB-CĐĐS ngày 30/7/2018.

Tin Liên Quan