Ngày đăng tin 04/6/2019. Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Ngô Văn Nguyễn – Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TCT ĐSVN

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Ngô Văn Nguyễn – Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TCT ĐSVN

Tin Liên Quan